Chcete ředitelku, která podvádí?

O nás

Jsme skupina rodičů a přátel z Újezdu a Kateřinek, kterým není lhostejné, co děje se na obci, na úřadě a aktuálně v ZŠ FORMANSKÁ.

Za současného ředitele ZŠ Formanská nastupuje 1.3. 2024 nová ředitelka Mgr. Helena Patáková.Ve výběrovém řízení na post ředitelky dodala koncepci školy, jejíž pasáže okopírovala z volně dostupných koncepcí na internetu od jiných uchazečů z jiných obcí.Její práce vykazuje nepřesnosti, formální, stylistické i odborné chyby a nesplňuje zadání zřizovatele.
Skutečně chcete, aby taková osoba vedla vzdělávání našich dětí?
Celá kauza rozhodně stojí za Vaši pozornost a postup zřizovatele v ní je alarmující.
Pro více podrobností čtěte prosím dále.

Naši inciativu můžete podpořit podpisem online petice "za odvolání Mgr. Patákové z funkce ředitelky ZŠ Formanská"

Aktuální dění v kauze ZŠ Formanská

Záznam zasedání zastupitelstva Újezdu ze dne 21.2.2024

Záznam dalšího zasedání zastupitelstva MČ Praha – Újezd, kde nás podpořily paní senátorka  JUDr. Hana Kordová Marvanová a paní zastupitelka HMP Ing. Eva Tylová.  O vývoji situace na ZŠ Formanská jsme se od zřizovatele ani zastupitelů nedozvěděli nic nového.

Zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy dne 22.2. 2024

Díky  zastupitelce JUDr. Radmile Kleslové, členům kontrolního výboru zastupitelstva hlavního města Prahy a jeho předsedovi Mgr. Davidu Bodečkovi, paní senátorce JUDr. Haně Kordové Marvanové a zastupitelům Ing. Evě Tylové , Ing. Patriku Nacherovi a Ing. Ondřeji Prokopovi se námi navrhovaný bod, týkající se konkurzu na ředitele ZŠ Formanská, dostal na program jednání zastupitelstva hlavního města Prahy. 

Výňatek z nahrávky ze zasedání zastupitelstva HMP

V této části nahrávky ze zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy najdete záznam z schvalování a projednávání bodu týkajícího se ZŠ Formanská, kde bylo přijato usnesení o prošetření výběrového řízení na ředitelku.

Portál Novinky.cz zveřejnil další článek

V článku s titulkem „Na pražské základní škole zbyla jedna učitelka. Ostatní odešli kvůli nové ředitelce“  se můžete dočíst o kauze ZŠ Formanská a s ní souvisejícím usnesení z výše zmíněného zasedání zastupitelstva HMP.

Reportáž CNN Prima NEWS o ZŠ Formanská

O problémech na ZŠ Formanská informovala ve své reportáži CNN Prima NEWS. Tato reportáž byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci.

O případu informovala i další média

PrahaIN.cz

PražskáDRBNA.cz

Pražskýpatriot.cz

Podpořili nás také někteří významní politici

Příspěvek na facebookovém profilu pražského zastupitele Mgr. Davida Bodečka

Příspěvek na profilu pražské zastupitelky Ing. Evy Tylové

Koncepce rozvoje školy paní Patákové

Koncepce odevzdaná paní Patákovou jako podklad k výběrovému řízení je prokazatelným plagiátem! Její práce obsahuje faktické chyby i chyby v terminologii. Nikterak nevyjadřuje směřování školy v následujících letech a přechod školy z jednostupňové na dvoustupňovou, čímž nesplnila zadání zřizovatele.

Koncepce současného ředitele pana Kunsta

Pro srování koncepce vypracovaná dosavadním ředitelem panem Tomášem Kunstem. Člověkem, který ZŠ Formanská vybudoval od základu. Bohužel je dlouhodobě v nelibosti ze strany zřizovatele.

Další informace o vývoji

Video ze zasedání zastupitelstva

Kde jsme jako signatáři petice pro zachování dosavadního ředitele vystoupili. Můžete si udělat obrázek sami o reakci a protiřečení ze strany pana Drahoráda a paní Patákové

Dopis zastupitelstvu městské části

Zde si můžete přečíst dopis adresovaný zastupitelům před samotnou volbou. Popisující veškeré pochybení jak pana Drahoráda, tak paní Patákové

Stížnost na Českou školní inspekci

Formální stížnost byla podána 12.1. na Českou Školní inspekci. Stížnost na Magistrát hl. m. Prahy

Další instancí, kam byla zaslána formální stížnost je Magistrát hlavního města Prahy.

Stížnost na MŠMT

V neposlední řadě jsme o situaci informovali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Další nepravda z úst pana starosty

Komise doporučila dva kandidáty a jedním z nich byl dosavadní ředitel Tomáš Kunst.

Článek od Líného učitele

Do kauzy pochybného konkurzního řízeni se vložil i Robert Čapek – Líný učitel – neúnavný bojovník za lepší školství, pedagog, psycholog a kritik všeho, co je ve školství ,,blbě“.

Novinky.cz informují o situaci na ZŠ Formanská

Kauze se podrobněji věnuje významný server Novinky.cz, který dává vyhlášení konkurzu do souvislosti s chystanou půl miliardovou investicí do výstavby nové budovy.

Kauze se dostala do dalšího z významných médií

Pražský deník předkládá svým čtenářům článek o tom, co se v naší malé obci děje. V galerii článku můžete najít také anketu, která proběhla mezi rodiči.

Pokračování z redakce Pražského deníku

Redaktor Pražského deníku se zúčastnil zasedání zastupitelstva Újezdu u Průhonic, kde proběhla diskuse o situaci na ZŠ Formanská

Pokus úřadu o mediální "odvetu"

Tímto zaplaceným článkem, jehož autor evidentně ani neví o čem píše (údajně jsme Újezd nad Lesy) a neobjektivně uvádí pouze pohled pana starosty, se prezentují zástupci úřadu.

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás na emailové adrese info@reditelkaopisuje.cz